Η εμπιστοσύνη του κόσμου μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας

Τηλ.: 2310753101 & 2310753103.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Υπηρεσίες Logistics

Η μεταφορική εταιρεία Εμπορική Δ. Κασάπης & Υιοί Ο.Ε. διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην Πάτρα, με πρωτοποριακές υποδομές. Στεγασμένοι αποθηκευτικοί χώροι συνολικής έκτασης 2.700 τ.μ. με 15.000 παλετοθέσεις.

  • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε ένα χώρο 4.000m² με δυνατότητα αποθήκευσης 3.000 παλετοθέσεων, σύστημα ραφιών back to back, σύγχρονα reach truck και ηλεκτρικά περονοφόρα. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί εμπορευματικός σταθμός 2.000m² για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδος. 
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PICKING

Οι υπηρεσίες picking γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των 3PL. 
  • CROSS DOCKING

Δυνατότητα άμεσης μεταφοράς φορτιών ή μοίρασμα αυτών χωρίς αποθήκευση στο χώρο.
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ 

Για τη μεταφορά των εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται 15 Φ.Δ.Χ 40 τόνων -ιδιόκτητα και συνεργαζόμενα- και για τη διανομή 9 Φ.Δ.Χ  8 τόνων. 
  • ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ-REPORTS 

Βασιζόμενοι στο L.I.S ABERON της OPTIMUM, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα άμεσων αναφορών και πληροφοριών με εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης. 
  • ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Εκτέλεση τακτικών, περιοδικών και ετήσιων απογραφών για τον πλήρη έλεγχο των αποθεμάτων τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά.
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις μας μέχρι το σημείο παράδοσης.


Για τη Θεσσαλονίκη, υπηρεσίες αποθήκευσης μόνο για οικοσκευές και έπιπλα (μετακομίσεις).